1. Projekt: Nakup nove tehnološke opreme

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodno linijo z nakupom CNC obdelovalnega centra SCM ACCORD 500, krtačnega brusilnega stroja Rehnen PSM-1 in programsko opremo Maestro SolidCAM 2015.

Pričakovani cilji projekta:

 • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati celoten proizvodni proces,
 • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja
 • Povečati možnosti proizvodnje novih izdelkov in izvedbo
 • zahtevnejših obdelav,
 • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
 • Izboljšati delovno okolje
 • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
 • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
 • Zmanjšati količino odpadnega materiala
 • Zmanjšati porabo surovin in materialov

Vrednost projekta: 207.731,35 eur

Vrednost sofinanciranja EU: 168.784,85 eur

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.

Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.

2. Projekt: Gradnja novega objekta in nakup nove linije lesno – obdelovalnih strojev

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. Komponenta krožno gospodarstvo.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo v novem proizvodnem in poslovnem objektu v Obrtni coni Dobja vas v Ravnah na Koroškem.

Pričakovani cilji projekta:

 • nadaljevati pot rasti podjetja, ki zaradi prostorskih omejitev v trenutnem objektu ni več mogoča,
 • zgraditi nov poslovni objekt podjetja, v katerem bo dovolj možnosti za sodobno ureditev proizvodnje, razvoja, pa tudi ustreznega skladiščenja materialov in izdelkov,
 • optimizirati obstoječe proizvodne in razvojne procese v novem objektu,
 • zagotoviti novo tehnološko opremo za obdelavo lesa,
 • povečati zmogljivosti proizvodnje in povečati prihodke od prodaje do leta 2026,
 • omogočiti razvoj in proizvodnjo novih izdelkov v podjetju,
 • povečati število zaposlenih za vsaj 1 do konca leta 2026 glede na povprečje zadnjega leta,
 • povečati dobiček in dodano vrednost na zaposlenega v podjetju,
 • povečati stopnjo digitalizacije v poslovanju podjetja.

Datum pričetka projekta: 6.5.2022               Datum zaključka projekta: 30.6.2026

Vrednost projekta: 1.431.162 eur

Vrednost sofinanciranja EU: 689.737 eur

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.

Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.