Projekt: Nakup nove tehnološke opreme

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodno linijo z nakupom CNC obdelovalnega centra SCM ACCORD 500, krtačnega brusilnega stroja Rehnen PSM-1 in programsko opremo Maestro SolidCAM 2015.

Pričakovani cilji projekta:

  • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati celoten proizvodni proces,
  • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja
  • Povečati možnosti proizvodnje novih izdelkov in izvedbo
  • zahtevnejših obdelav,
  • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
  • Izboljšati delovno okolje
  • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
  • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
  • Zmanjšati količino odpadnega materiala
  • Zmanjšati porabo surovin in materialov

Vrednost projekta: 168.784,85 eur

Vrednost sofinanciranja EU: 168.784,85 eur

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.

Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.